nl::Weave::DeviceLayer::TraitManager

#include <src/adaptations/device-layer/include/Weave/DeviceLayer/TraitManager.h>

Weave cihazları için Weave Veri Yönetimi özelliklerinin yayınlanmasını ve aboneliğini yönetir.

Özet

Herkese açık türler

ServiceSubscriptionMode enum

Arkadaş dersleri

::nl::Weave::DeviceLayer::PlatformManagerImpl
friend class
Internal::GenericPlatformManagerImpl
friend class
Internal::GenericPlatformManagerImpl_FreeRTOS
friend class

Kamu işlevleri

GetServiceSubscribeConfirmIntervalMS(void) const
uint32_t
GetServiceSubscriptionMode(void)
ServiceSubscriptionMode
IsServiceSubscriptionEstablished(void)
bool
PublishTrait(const uint64_t & instanceId, TraitDataSource *dataSource)
PublishTrait(const ResourceIdentifier & resId, const uint64_t & instanceId, TraitDataSource *dataSource)
SetServiceSubscribeConfirmIntervalMS(uint32_t val) const
SetServiceSubscriptionMode(ServiceSubscriptionMode val)
SubscribeServiceTrait(const ResourceIdentifier & resId, const uint64_t & instanceId, PropertyPathHandle basePathHandle, TraitDataSink *dataSink)
UnpublishTrait(TraitDataSource *dataSource)
UnsubscribeServiceTrait(TraitDataSink *dataSink)

Korunan işlevler

TraitManager()=default
TraitManager(const TraitManager &)=delete
TraitManager(const TraitManager &&)=delete
operator=(const TraitManager &)=delete
~TraitManager()=default

Herkese açık türler

ServiceSubscriptionMode

 ServiceSubscriptionMode

Arkadaş dersleri

::nl::Weave::DeviceLayer::PlatformManagerImpl

friend class ::nl::Weave::DeviceLayer::PlatformManagerImpl

Dahili::GeneralPlatformManagerImpl

friend class Internal::GenericPlatformManagerImpl

Internal::GenericPlatformManagerImpl_FreeRTOS

friend class Internal::GenericPlatformManagerImpl_FreeRTOS

Kamu işlevleri

GetServiceSubscribeConfirmIntervalMS

uint32_t GetServiceSubscribeConfirmIntervalMS(
 void
) const 

GetServiceSubscriptionMode

ServiceSubscriptionMode GetServiceSubscriptionMode(
 void
)

IsServiceSubscriptionEstablished

bool IsServiceSubscriptionEstablished(
 void
)

PublishTrait

WEAVE_ERROR PublishTrait(
 const uint64_t & instanceId,
 TraitDataSource *dataSource
)

PublishTrait

WEAVE_ERROR PublishTrait(
 const ResourceIdentifier & resId,
 const uint64_t & instanceId,
 TraitDataSource *dataSource
)

SetServiceSubscribeConfirmIntervalMS

WEAVE_ERROR SetServiceSubscribeConfirmIntervalMS(
 uint32_t val
) const 

SetServiceSubscriptionMode

WEAVE_ERROR SetServiceSubscriptionMode(
 ServiceSubscriptionMode val
)

SubscribeServiceTrait

WEAVE_ERROR SubscribeServiceTrait(
 const ResourceIdentifier & resId,
 const uint64_t & instanceId,
 PropertyPathHandle basePathHandle,
 TraitDataSink *dataSink
)

UnpublishTrait

WEAVE_ERROR UnpublishTrait(
 TraitDataSource *dataSource
)

UnsubscribeServiceTrait

WEAVE_ERROR UnsubscribeServiceTrait(
 TraitDataSink *dataSink
)

Korunan işlevler

TraitManager

 TraitManager()=default

TraitManager

 TraitManager(
 const TraitManager &
)=delete

TraitManager

 TraitManager(
 const TraitManager &&
)=delete

operatör=

TraitManager & operator=(
 const TraitManager &
)=delete

~TraitManager

 ~TraitManager()=default