จัดทุกอย่างให้เป็นระเบียบอยู่เสมอด้วยคอลเล็กชัน บันทึกและจัดหมวดหมู่เนื้อหาตามค่ากำหนดของคุณ

nl::Weave::DeviceManager::TraitSchemaDirectory

สรุป

ฟังก์ชันสาธารณะแบบคงที่

GetTraitSchemaEngine(uint32_t aProfileId)
const nl::Weave::Profiles::DataManagement::TraitSchemaEngine *

ฟังก์ชันสาธารณะแบบคงที่

GetTraitSchemaEngine

const nl::Weave::Profiles::DataManagement::TraitSchemaEngine * GetTraitSchemaEngine(
  uint32_t aProfileId
)