nl::Weave::Platform::Güvenlik::AES128BlockCipherDec

Özet

Devralma

Şu kaynaktan devralınır: nl::Weave::Platform::Security::AES128BlockCipher

Herkese açık işlevler

DecryptBlock(const uint8_t *inBlock, uint8_t *outBlock)
void
SetKey(const uint8_t *key)
void

Herkese açık işlevler

Şifre Çözme

void DecryptBlock(
  const uint8_t *inBlock,
  uint8_t *outBlock
)

Anahtar

void SetKey(
  const uint8_t *key
)