nl::Weave::Platform::Security::AES128BlockCipher

Özet

Devralma

Doğrudan Bilinen Alt Sınıflar:
  nl::Weave::Platform::Security::AES128BlockCipherDec
  nl::Weave::Platform::Security::AES128BlockCipherEnc

Herkese açık türler

@335 enum

Korunan özellikler

mKey[kKeyLength]
uint8_t

Kamu işlevleri

Reset(void)
void

Korunan işlevler

AES128BlockCipher(void)
~AES128BlockCipher(void)

Herkese açık türler

@335

 @335

Korunan özellikler

mKey

uint8_t mKey[kKeyLength]

Kamu işlevleri

Sıfırla

void Reset(
  void
)

Korunan işlevler

AES128BlockCipher

 AES128BlockCipher(
  void
)

~AES128BlokCipher

 ~AES128BlockCipher(
  void
)