nl::Weave::Platform::Güvenlik::AES128BlockCipher

Özet

Devralma

Doğrudan Bilinen Alt Sınıflar:
nl::Weave::Platform::Security::AES128BlockCipherDec
nl::Weave::Platform::Security::AES128BlockCipherEnc

Herkese açık türler

@335 enum

Korunan özellikler

mKey[kKeyLength]
uint8_t

Herkese açık işlevler

Reset(void)
void

Korumalı işlevler

AES128BlockCipher(void)
~AES128BlockCipher(void)

Herkese açık türler

@335

 @335

Korunan özellikler

mKey

uint8_t mKey[kKeyLength]

Herkese açık işlevler

Sıfırla

void Reset(
  void
)

Korumalı işlevler

AES128BlockCipher

 AES128BlockCipher(
  void
)

~AES128BlockCipher

 ~AES128BlockCipher(
  void
)