จัดทุกอย่างให้เป็นระเบียบอยู่เสมอด้วยคอลเล็กชัน บันทึกและจัดหมวดหมู่เนื้อหาตามค่ากำหนดของคุณ

nl::Weave::แพลตฟอร์ม::ความปลอดภัย::AES256BlockCipherDec

สรุป

การสืบทอด

รับค่าจาก: nl::Weave::Platform::Security::AES256BlockCipher

ฟังก์ชันสาธารณะ

DecryptBlock(const uint8_t *inBlock, uint8_t *outBlock)
void
SetKey(const uint8_t *key)
void

ฟังก์ชันสาธารณะ

บล็อกการเข้ารหัส

void DecryptBlock(
  const uint8_t *inBlock,
  uint8_t *outBlock
)

ชุดคีย์

void SetKey(
  const uint8_t *key
)