nl::Weave::Platform::Güvenlik:AES256BlockCipherEnc

Özet

Devralma

Şu kaynaktan devralınır: nl::Weave::Platform::Security::AES256BlockCipher

Herkese açık işlevler

EncryptBlock(const uint8_t *inBlock, uint8_t *outBlock)
void
SetKey(const uint8_t *key)
void

Herkese açık işlevler

EncryptBlock (Şifre Engelleme)

void EncryptBlock(
  const uint8_t *inBlock,
  uint8_t *outBlock
)

Anahtar

void SetKey(
  const uint8_t *key
)