nl::Weave::Platform::Security::AES256BlockCipher

Özet

Devralma

Doğrudan Bilinen Alt Sınıflar:
  nl::Weave::Platform::Security::AES256BlockCipherDec
  nl::Weave::Platform::Security::AES256BlockCipherEnc

Herkese açık türler

@336 enum

Korunan özellikler

mKey[kKeyLength]
uint8_t

Kamu işlevleri

Reset(void)
void

Korunan işlevler

AES256BlockCipher(void)
~AES256BlockCipher(void)

Herkese açık türler

@336

 @336

Korunan özellikler

mKey

uint8_t mKey[kKeyLength]

Kamu işlevleri

Sıfırla

void Reset(
  void
)

Korunan işlevler

AES256BlockCipher

 AES256BlockCipher(
  void
)

~AES256BlokCipher

 ~AES256BlockCipher(
  void
)