จัดทุกอย่างให้เป็นระเบียบอยู่เสมอด้วยคอลเล็กชัน บันทึกและจัดหมวดหมู่เนื้อหาตามค่ากำหนดของคุณ

nl::Weave::แพลตฟอร์ม::ความปลอดภัย::SHA1

สรุป

เครื่องมือสร้างและตัวสร้าง

SHA1(void)
~SHA1(void)

ประเภทสาธารณะ

@342 enum

ฟังก์ชันสาธารณะ

AddData(const uint8_t *data, uint16_t dataLen)
void
AddData(const BIGNUM & num)
void
เพิ่มค่า OpenSSL BIGNUM ลงในแฮช
Begin(void)
void
Finish(uint8_t *hashBuf)
void
Reset(void)
void

ประเภทสาธารณะ

342

 @342

ฟังก์ชันสาธารณะ

เพิ่มข้อมูล

void AddData(
  const uint8_t *data,
  uint16_t dataLen
)

เพิ่มข้อมูล

void AddData(
  const BIGNUM & num
)

เพิ่มค่า OpenSSL BIGNUM ลงในแฮช

เริ่มต้น

void Begin(
  void
)

เสร็จสิ้น

void Finish(
  uint8_t *hashBuf
)

รีเซ็ต

void Reset(
  void
)

SHA1

 SHA1(
  void
)

ประมาณ SHA1

 ~SHA1(
  void
)