จัดทุกอย่างให้เป็นระเบียบอยู่เสมอด้วยคอลเล็กชัน บันทึกและจัดหมวดหมู่เนื้อหาตามค่ากำหนดของคุณ

nl::Weave::โปรไฟล์::BDX_Current::ReceiveInit

สรุป

การสืบทอด

รับค่าจาก: nl::Weave::Profiles::BDX_Current::SendInit

เครื่องมือสร้างและตัวสร้าง

ReceiveInit()

ฟังก์ชันสาธารณะ

ตัวรับ

 ReceiveInit()