Google is committed to advancing racial equity for Black communities. See how.
Ta strona została przetłumaczona przez Cloud Translation API.
Switch to English

nl :: Splot:: Profile: BDX_Development :: BlockEOFAck

#include <src/lib/profiles/bulk-data-transfer/Development/BDXMessages.h>

Komunikat BlockEOFAck służy do potwierdzenia ostatniego bloku danych.

Podsumowanie

Dziedzictwo

Dziedziczy po: nl :: Weave :: Profiles :: BDX_Development :: BlockQuery