nl:: örgü:: Profiller:: BDX_Geliştirme:: blokEOF

#include <src/lib/profiles/bulk-data-transfer/Development/BDXMessages.h>

BlockEOF mesajı göndericiden alıcıya veri son blok aktarmak için kullanılır.

Özet

miras

: Den devralır nl :: Dokuma :: Profiller :: BDX_Development :: BlockSend