nl::Weave::Profiller:BDX_Geliştirme:ReceiveInit

#include <src/lib/profiles/bulk-data-transfer/Development/BDXMessages.h>

ReceiveInit mesajı, alıcı başlatıcı olduğunda bir exchange başlatmak için kullanılır.

Özet

Devralma

Devralma yeri: nl::Weave::Profiles::BDX_Development::SendInit

İnşaat Ustaları ve Yıkıcılar

ReceiveInit(void)
ReceiveInit mesajı için varsayılan olan ve bağımsız değişken oluşturucu.

Herkese açık işlevler

Alma

 ReceiveInit(
  void
)

ReceiveInit mesajı için varsayılan olan ve bağımsız değişken oluşturucu.

Buradaki varsayılan ayarların uykulu 802.15.4 cihazlar için ayarlandığını unutmayın. Başka bir bağlamda bunların başlatma sırasında değiştirilmesi gerekir.