จัดทุกอย่างให้เป็นระเบียบอยู่เสมอด้วยคอลเล็กชัน บันทึกและจัดหมวดหมู่เนื้อหาตามค่ากำหนดของคุณ

nl::Weave::โปรไฟล์::DataManagement_Current::CircularEventReader

#include <src/lib/profiles/data-management/Current/LoggingManagement.h>

TLVReader ที่รองรับโดย CircularEventBuffer

สรุป

การสืบทอด

รับค่าจาก: nl::Weave::TLV::TLVReader

ฟังก์ชันสาธารณะ

Init(CircularEventBuffer *inBuf)
void
เริ่มต้นออบเจ็กต์ TLVReader ที่ CircularEventBuffer รองรับ

ฟังก์ชันสาธารณะ

เริ่ม

void Init(
  CircularEventBuffer *inBuf
)

เริ่มต้นออบเจ็กต์ TLVReader ที่ CircularEventBuffer รองรับ

การอ่านจะเริ่มใน CircularTLVBuffer ซึ่งเป็นของ CircularEventBuffer เมื่อข้อมูลเต็ม ผู้อ่านจะเริ่มอ่านจาก CircularEventBuffer เวอร์ชันก่อนหน้า

รายละเอียด
พารามิเตอร์
[in] inBuf
ตัวชี้ไปยัง CircularEventBuffer ที่เริ่มต้นโดยสมบูรณ์