nl::Weave::Profiles::DataManagement_Current::EventList::Parser

Özet

Devralma

Devralındığı kaynak: nl::Weave::Profiles::DataManagement_Current::ListParserBase

Kamu işlevleri

CheckSchemaValidity(void) const

Kamu işlevleri

CheckSchemaValidity

WEAVE_ERROR CheckSchemaValidity(
  void
) const