nl::Weave::Profiller:DataManagement_Current::ListParserBase

#include <src/lib/profiles/data-management/Current/MessageDef.h>

Veri Listeleri ve Sürüm Listeleri gibi TLV dizisi öğelerinde uzmanlaşmış, WDM mesaj ayrıştırıcılar için temel sınıf.

Özet

Devralma

Korumalı işlevler

ListParserBase(void)

Herkese açık işlevler

GetReader(nl::Weave::TLV::TLVReader *const apReader)
void
Init(const nl::Weave::TLV::TLVReader & aReader)
InitIfPresent(const nl::Weave::TLV::TLVReader & aReader, const uint8_t aContextTagToFind)
Next(void)

Korumalı işlevler

ListeParserBase

 ListParserBase(
  void
)

Herkese açık işlevler

Okuyucu

void GetReader(
  nl::Weave::TLV::TLVReader *const apReader
)

Başlangıç

WEAVE_ERROR Init(
  const nl::Weave::TLV::TLVReader & aReader
)

İnitIfMevcut

WEAVE_ERROR InitIfPresent(
  const nl::Weave::TLV::TLVReader & aReader,
  const uint8_t aContextTagToFind
)

İleri

WEAVE_ERROR Next(
  void
)