nl::Weave::Profiller:DataManagement_Current::Etkinlik::Oluşturucu

Özet

Devralma

Devralma yeri: nl::Weave::Profiles::DataManagement_Current::BuilderBase

Herkese açık işlevler

DeltaSystemTime(const int64_t aDeltaSystemTime)
DeltaUTCTime(const int64_t aDeltaUTCTime)
EndOfEvent(void)
EventId(const uint64_t aEventId)
EventType(const uint64_t aEventType)
Importance(const uint64_t aImportance)
Init(nl::Weave::TLV::TLVWriter *const apWriter)
RelatedEventId(const uint64_t aEventId)
RelatedEventImportance(const uint64_t aImportance)
ResourceId(const uint64_t aResourceId)
SourceId(const uint64_t aSourceId)
SystemTimestamp(const uint64_t aSystemTimestamp)
TraitInstanceId(const uint64_t aTraitInstanceId)
TraitProfileId(const uint32_t aTraitProfileId)
UTCTimestamp(const uint64_t aUTCTimestamp)

Herkese açık işlevler

DeltaSistemSaati

Event::Builder DeltaSystemTime(
 const int64_t aDeltaSystemTime
)

DeltaUTCTime

Event::Builder DeltaUTCTime(
 const int64_t aDeltaUTCTime
)

Etkinlik Sonu

Event::Builder & EndOfEvent(
 void
)

Etkinlik Kimliği

Event::Builder EventId(
 const uint64_t aEventId
)

Etkinlik Türü

Event::Builder EventType(
 const uint64_t aEventType
)

Önem

Event::Builder Importance(
 const uint64_t aImportance
)

Başlangıç

WEAVE_ERROR Init(
 nl::Weave::TLV::TLVWriter *const apWriter
)

İlgiliEtkinlik Kimliği

Event::Builder RelatedEventId(
 const uint64_t aEventId
)

İlgiliEtkinlikÖnemi

Event::Builder RelatedEventImportance(
 const uint64_t aImportance
)

Kaynak Kimliği

Event::Builder ResourceId(
 const uint64_t aResourceId
)

Kaynak Kimliği

Event::Builder SourceId(
 const uint64_t aSourceId
)

Sistem Zaman Damgası

Event::Builder SystemTimestamp(
 const uint64_t aSystemTimestamp
)

TraitInstanceId

Event::Builder TraitInstanceId(
 const uint64_t aTraitInstanceId
)

TraitProfileId

Event::Builder TraitProfileId(
 const uint32_t aTraitProfileId
)

UTCZaman Damgası

Event::Builder UTCTimestamp(
 const uint64_t aUTCTimestamp
)