nl::Weave::Profiles::DataManagement_Current::IDataElementAccessControlDelegate

To jest klasa abstrakcyjna.

#include <src/lib/profiles/data-management/Current/NotificationEngine.h>

Interfejs, który zostanie wdrożony przez podmiot przetwarzający dane w elemencie NotifyRequest.

Podsumowanie

Dziedziczenie

Bezpośrednie znane podklasy: nl::Weave::Profiles::DataManagement_Current::AlwaysAcceptDataElementAccessControlDelegate

Funkcje publiczne

DataElementAccessCheck(const TraitPath & aTraitPath, const TraitCatalogBase< TraitDataSink > & aCatalog)=0
virtual WEAVE_ERROR

Funkcje publiczne

DataElementAccessCheck

virtual WEAVE_ERROR DataElementAccessCheck(
  const TraitPath & aTraitPath,
  const TraitCatalogBase< TraitDataSink > & aCatalog
)=0