nl::Weave::Profiller:DataManagement_Current::IDirtyPathCut

Bu, soyut bir sınıftır.

Özet

Devralma

Doğrudan Bilinen Alt Sınıflar: nl::Weave::Profiles::DataManagement_Current::UpdateDictionaryDirtyPathCut

Herkese açık işlevler

CutPath(PropertyPathHandle aPathhandle, const TraitSchemaEngine *apEngine)=0
virtual WEAVE_ERROR

Herkese açık işlevler

CutPath

virtual WEAVE_ERROR CutPath(
  PropertyPathHandle aPathhandle,
  const TraitSchemaEngine *apEngine
)=0