nl::Weave::Profiles::DataManagement_Current::UpdateDictionaryDirtyPathCut

#include <src/lib/profiles/data-management/Current/TraitData.h>

Sözlük alt öğesine sahip özellik yolu işlenirken sözlüğü tekrar bekleme sırasına almak için yardımcı program sınıfı.

Özet

Devralma

Devralındığı kaynak: nl::Weave::Profiles::DataManagement_Current::IDirtyPathCut

Oluşturucular ve Yıkıcılar

UpdateDictionaryDirtyPathCut(TraitDataHandle aTraitDataHandle, UpdateEncoder *pEncoder)

Kamu işlevleri

CutPath(PropertyPathHandle aPathhandle, const TraitSchemaEngine *apEngine)
virtual WEAVE_ERROR

Kamu işlevleri

CutPath

virtual WEAVE_ERROR CutPath(
  PropertyPathHandle aPathhandle,
  const TraitSchemaEngine *apEngine
)

UpdateDictionaryDirtyPathCut

 UpdateDictionaryDirtyPathCut(
  TraitDataHandle aTraitDataHandle,
  UpdateEncoder *pEncoder
)