nl::Weave::Profiller:DataManagement_Current::UpdateDictionaryDirtyPathCut

#include <src/lib/profiles/data-management/Current/TraitData.h>

Sözlük alt öğesi olan özellik yolunu işlerken sözlüğü beklemedeki sıraya koymak için yardımcı program.

Özet

Devralma

Devralma yeri: nl::Weave::Profiles::DataManagement_Current::IDirtyPathCut

İnşaat Ustaları ve Yıkıcılar

UpdateDictionaryDirtyPathCut(TraitDataHandle aTraitDataHandle, UpdateEncoder *pEncoder)

Herkese açık işlevler

CutPath(PropertyPathHandle aPathhandle, const TraitSchemaEngine *apEngine)
virtual WEAVE_ERROR

Herkese açık işlevler

CutPath

virtual WEAVE_ERROR CutPath(
  PropertyPathHandle aPathhandle,
  const TraitSchemaEngine *apEngine
)

GüncellemeDictionaryDirtyPathCut

 UpdateDictionaryDirtyPathCut(
  TraitDataHandle aTraitDataHandle,
  UpdateEncoder *pEncoder
)