nl::Weave::Profiles::DataManagement_Current::IPathFilter

To jest klasa abstrakcyjna.

Podsumowanie

Dziedziczenie

Bezpośrednie znane podklasy: nl::Weave::Profiles::DataManagement_Current::UpdateDirtyPathFilter

Funkcje publiczne

FilterPath(PropertyPathHandle aPathhandle)=0
virtual bool

Funkcje publiczne

FilterPath

virtual bool FilterPath(
  PropertyPathHandle aPathhandle
)=0