nl::Weave::Profiles::DataManagement_Current::UpdateDirtyPathFilter

#include <src/lib/profiles/data-management/Current/TraitData.h>

Klasa narzędzia służąca do filtrowania ścieżki podczas obsługi powiadomienia.

Podsumowanie

Dziedziczenie

Dziedziczy z: nl::Weave::Profiles::DataManagement_Current::IPathFilter

Konstruktorzy i niszczyciele

UpdateDirtyPathFilter(SubscriptionClient *apSubClient, TraitDataHandle traitDataHandle, const TraitSchemaEngine *aSchemaEngine)

Funkcje publiczne

FilterPath(PropertyPathHandle aPathhandle)
virtual bool

Funkcje publiczne

FilterPath

virtual bool FilterPath(
  PropertyPathHandle aPathhandle
)

UpdateDirtyPathFilter

 UpdateDirtyPathFilter(
  SubscriptionClient *apSubClient,
  TraitDataHandle traitDataHandle,
  const TraitSchemaEngine *aSchemaEngine
)