nl::Weave::Profiles::DataManagement_Current::IPathFilter

Bu soyut bir sınıftır.

Özet

Devralma

Doğrudan Bilinen Alt Sınıflar: nl::Weave::Profiles::DataManagement_Current::UpdateDirtyPathFilter

Kamu işlevleri

FilterPath(PropertyPathHandle aPathhandle)=0
virtual bool

Kamu işlevleri

FilterPath

virtual bool FilterPath(
  PropertyPathHandle aPathhandle
)=0