nl::Weave::Profiller:DataManagement_Current::IPathFilter

Bu, soyut bir sınıftır.

Özet

Devralma

Doğrudan Bilinen Alt Sınıflar: nl::Weave::Profiles::DataManagement_Current::UpdateDirtyPathFilter

Herkese açık işlevler

FilterPath(PropertyPathHandle aPathhandle)=0
virtual bool

Herkese açık işlevler

Filtre Yolu

virtual bool FilterPath(
  PropertyPathHandle aPathhandle
)=0