nl:: örgü:: Profiller:: DataManagement_Current:: GüncellemeKirliYol Filtresi

#include <src/lib/profiles/data-management/Current/TraitData.h>

Bildirim işlenirken yolu filtrelemek için yardımcı program sınıfı.

özet

miras

: Den devralır nl :: Dokuma :: Profiller :: DataManagement_Current :: IPathFilter

Yapıcılar ve Yıkıcılar

UpdateDirtyPathFilter ( SubscriptionClient *apSubClient, TraitDataHandle traitDataHandle, const TraitSchemaEngine *aSchemaEngine)

Kamu işlevleri

FilterPath ( PropertyPathHandle aPathhandle)
virtual bool

Kamu işlevleri

Filtre Yolu

virtual bool FilterPath(
  PropertyPathHandle aPathhandle
)

GüncellemeKirliYol Filtresi

 UpdateDirtyPathFilter(
  SubscriptionClient *apSubClient,
  TraitDataHandle traitDataHandle,
  const TraitSchemaEngine *aSchemaEngine
)