nl::Weave::Profiles::DataManagement_Current::UpdateDirtyPathFilter

#include <src/lib/profiles/data-management/Current/TraitData.h>

Bildirimi işlerken yolu filtrelemek için yardımcı program sınıfı.

Özet

Devralma

Devralır: nl::Weave::Profiles::DataManagement_Current::IPathFilter

Oluşturucular ve Yıkıcılar

UpdateDirtyPathFilter(SubscriptionClient *apSubClient, TraitDataHandle traitDataHandle, const TraitSchemaEngine *aSchemaEngine)

Kamu işlevleri

FilterPath(PropertyPathHandle aPathhandle)
virtual bool

Kamu işlevleri

FilterPath

virtual bool FilterPath(
  PropertyPathHandle aPathhandle
)

UpdateDirtyPathFilter

 UpdateDirtyPathFilter(
  SubscriptionClient *apSubClient,
  TraitDataHandle traitDataHandle,
  const TraitSchemaEngine *aSchemaEngine
)