จัดทุกอย่างให้เป็นระเบียบอยู่เสมอด้วยคอลเล็กชัน บันทึกและจัดหมวดหมู่เนื้อหาตามค่ากำหนดของคุณ

ไม่มี:: สาน:: โปรไฟล์:: DataManagement_Current:: IWeaveWDMMutex

นี่คือคลาสนามธรรม

#include <src/lib/profiles/data-management/Current/SubscriptionClient.h>

อินเทอร์เฟซของวัตถุ mutex

สรุป

แอปพลิเคชันใช้งาน Mutexes ประเภทนี้และใช้ใน WDM เพื่อปกป้องโครงสร้างข้อมูลที่สามารถเข้าถึงได้จากหลายเธรด การใช้งานอินเทอร์เฟซนี้ต้องมีลักษณะเหมือนการล็อกแบบเรียกซ้ำ

งานสาธารณะ

Lock (void)=0
virtual void
Unlock (void)=0
virtual void

งานสาธารณะ

ล็อค

virtual void Lock(
  void
)=0

ปลดล็อค

virtual void Unlock(
  void
)=0