จัดทุกอย่างให้เป็นระเบียบอยู่เสมอด้วยคอลเล็กชัน บันทึกและจัดหมวดหมู่เนื้อหาตามค่ากำหนดของคุณ

nl::Weave::Profiles::DataManagement_Current::RejectedionRecordList::Parser

สรุป

การสืบทอด

รับค่าจาก: nl::Weave::Profiles::DataManagement_Current::ListParserBase

ฟังก์ชันสาธารณะ

CheckSchemaValidity(void) const

ฟังก์ชันสาธารณะ

ตรวจสอบความถูกต้องของสคีมา

WEAVE_ERROR CheckSchemaValidity(
  void
) const