nl:: örgü:: Profiller:: DataManagement_Current:: Abone olİptalTalebi:: ayrıştırıcı

Özet

miras

: Den devralır nl :: Dokuma :: Profiller :: DataManagement_Current :: BaseMessageWithSubscribeId :: Ayrıştırıcı
Bilinen Altsınıflar Doğrudan: nl :: Dokuma :: Profiller :: DataManagement_Current :: SubscribeConfirmRequest :: Ayrıştırıcı

Kamu işlevleri

CheckSchemaValidity (void) const

Kamu işlevleri

CheckSchemaValidity

WEAVE_ERROR CheckSchemaValidity(
  void
) const