จัดทุกอย่างให้เป็นระเบียบอยู่เสมอด้วยคอลเล็กชัน บันทึกและจัดหมวดหมู่เนื้อหาตามค่ากำหนดของคุณ

ไม่มี:: สาน:: โปรไฟล์:: รายละเอียดอุปกรณ์:: TextDescriptorWriter

สรุป

ตัวสร้างและตัวทำลาย

TextDescriptorWriter (char *buf, uint32_t bufSize)

งานสาธารณะ

Finalize ()
GetLengthWritten ()
uint32_t
WriteDate (char fieldId, uint16_t year, uint8_t month, uint8_t day)
WriteHex (char fieldId, uint16_t val)
WriteHex (char fieldId, const uint8_t *val, uint32_t valLen)
WriteString (char fieldId, const char *val)
WriteVersion ()

งานสาธารณะ

จบ

WEAVE_ERROR Finalize()

GetLengthWritten

uint32_t GetLengthWritten()

TextDescriptorWriter

 TextDescriptorWriter(
 char *buf,
 uint32_t bufSize
)

วันที่เขียน

WEAVE_ERROR WriteDate(
 char fieldId,
 uint16_t year,
 uint8_t month,
 uint8_t day
)

เขียนHex

WEAVE_ERROR WriteHex(
 char fieldId,
 uint16_t val
)

เขียนHex

WEAVE_ERROR WriteHex(
 char fieldId,
 const uint8_t *val,
 uint32_t valLen
)

WriteString

WEAVE_ERROR WriteString(
 char fieldId,
 const char *val
)

WriteVersion

WEAVE_ERROR WriteVersion()