nl::Weave::Profiles::Security::AppKeys::WeaveGroupKey

#include <src/lib/profiles/security/WeaveApplicationKeys.h>

มีข้อมูลเกี่ยวกับคีย์กลุ่มแอปพลิเคชัน Weave

สรุป

ตัวอย่างของคีย์ที่คลาสนี้อธิบายได้ ได้แก่ คีย์รูท, คีย์ Epoch, คีย์ต้นแบบของกลุ่ม, คีย์กลาง และข้อมูลลับของ Fabric

ประเภทสาธารณะ

@221 enum

แอตทริบิวต์สาธารณะ

@223
union nl::Weave::Profiles::Security::AppKeys::WeaveGroupKey::@222
GlobalId
uint32_t
รหัสร่วมของคีย์กลุ่มแอปพลิเคชัน
Key[MaxKeySize]
uint8_t
เนื้อหาคีย์ลับ
KeyId
uint32_t
รหัสคีย์
KeyLen
uint8_t
ความยาวของคีย์
StartTime
uint32_t
เวลาเริ่มต้นของคีย์ Epoch

ประเภทสาธารณะ

@221

 @221

แอตทริบิวต์สาธารณะ

@223

union nl::Weave::Profiles::Security::AppKeys::WeaveGroupKey::@222 @223

GlobalId

uint32_t GlobalId

รหัสร่วมของคีย์กลุ่มแอปพลิเคชัน

คีย์

uint8_t Key[MaxKeySize]

เนื้อหาคีย์ลับ

KeyId

uint32_t KeyId

รหัสคีย์

KeyLen

uint8_t KeyLen

ความยาวของคีย์

StartTime

uint32_t StartTime

เวลาเริ่มต้นของคีย์ Epoch