จัดทุกอย่างให้เป็นระเบียบอยู่เสมอด้วยคอลเล็กชัน บันทึกและจัดหมวดหมู่เนื้อหาตามค่ากำหนดของคุณ

nl::Weave::โปรไฟล์::ความปลอดภัย::TAKE::WeaveTAKEChallengerAuthDelegate

นี่เป็นชั้นเรียนนามธรรม

สรุป

ฟังก์ชันสาธารณะ

ClearTokenAuthData(uint64_t tokenId)=0
virtual WEAVE_ERROR
GetChallengerID(uint8_t *challengerID, uint8_t & challengerIDLen) const =0
virtual WEAVE_ERROR
GetNextIdentificationKey(uint64_t & tokenId, uint8_t *identificationKey, uint16_t & identificationKeyLen)=0
virtual WEAVE_ERROR
GetTokenAuthData(uint64_t tokenId, uint8_t & takeConfig, uint8_t *authKey, uint16_t & authKeyLen, uint8_t *encAuthBlob, uint16_t & encAuthBlobLen)=0
virtual WEAVE_ERROR
GetTokenPublicKey(uint64_t tokenId, OID & curveOID, EncodedECPublicKey & tokenPubKey)=0
virtual WEAVE_ERROR
RewindIdentificationKeyIterator(void)=0
virtual WEAVE_ERROR
StoreTokenAuthData(uint64_t tokenId, uint8_t takeConfig, const uint8_t *authKey, uint16_t authKeyLen, const uint8_t *encAuthBlob, uint16_t encAuthBlobLen)=0
virtual WEAVE_ERROR

ฟังก์ชันสาธารณะ

ล้างข้อมูลโทเค็น

virtual WEAVE_ERROR ClearTokenAuthData(
 uint64_t tokenId
)=0

GetChallengerID

virtual WEAVE_ERROR GetChallengerID(
 uint8_t *challengerID,
 uint8_t & challengerIDLen
) const =0

คีย์ GetNextIdentification

virtual WEAVE_ERROR GetNextIdentificationKey(
 uint64_t & tokenId,
 uint8_t *identificationKey,
 uint16_t & identificationKeyLen
)=0

ข้อมูลรับโทเค็น

virtual WEAVE_ERROR GetTokenAuthData(
 uint64_t tokenId,
 uint8_t & takeConfig,
 uint8_t *authKey,
 uint16_t & authKeyLen,
 uint8_t *encAuthBlob,
 uint16_t & encAuthBlobLen
)=0

คีย์ GetTokenPublicKey

virtual WEAVE_ERROR GetTokenPublicKey(
 uint64_t tokenId,
 OID & curveOID,
 EncodedECPublicKey & tokenPubKey
)=0

RewindIdentifiedKeyIterator

virtual WEAVE_ERROR RewindIdentificationKeyIterator(
 void
)=0

ข้อมูลโทเค็นการตรวจสอบสิทธิ์

virtual WEAVE_ERROR StoreTokenAuthData(
 uint64_t tokenId,
 uint8_t takeConfig,
 const uint8_t *authKey,
 uint16_t authKeyLen,
 const uint8_t *encAuthBlob,
 uint16_t encAuthBlobLen
)=0