nl:: örgü:: Profiller:: Güvenlik:: AL:: ÖrgüTAKOkenAuthDelegate

Bu soyut bir sınıftır.

özet

Kamu işlevleri

GetIdentificationRootKey (uint8_t *identificationRootKey) const =0
virtual WEAVE_ERROR
GetTAKETime (uint32_t & takeTime) const =0
virtual WEAVE_ERROR
GetTokenMasterKey (uint8_t *tokenMasterKey) const =0
virtual WEAVE_ERROR
GetTokenPrivateKey (OID & curveOID, EncodedECPrivateKey & tokenPrivKey) const =0
virtual WEAVE_ERROR

Kamu işlevleri

GetIdentificationRootKey

virtual WEAVE_ERROR GetIdentificationRootKey(
  uint8_t *identificationRootKey
) const =0

GetTAKETime

virtual WEAVE_ERROR GetTAKETime(
  uint32_t & takeTime
) const =0

GetTokenMasterAnahtar

virtual WEAVE_ERROR GetTokenMasterKey(
  uint8_t *tokenMasterKey
) const =0

GetTokenPrivateAnahtar

virtual WEAVE_ERROR GetTokenPrivateKey(
  OID & curveOID,
  EncodedECPrivateKey & tokenPrivKey
) const =0