nl::Weave::Profiller:SoftwareUpdate:: "Duyuru"

#include <src/lib/profiles/software-update/SoftwareUpdateProfile.h>

ImageAnnounce mesajını açıklayan sınıf.

Özet

Kablo üzerinden ve mesaj, mesaj, 0x0000000C profil kimliği ve mesaj türü 1 olan çıplak bir Weave uygulama başlığından oluşur. Burada sağlanan yapı, yer tutucu olarak kullanılmamaktadır.