nl::Weave::Profiles::SoftwareUpdate::ImageAnnounce

#include <src/lib/profiles/software-update/SoftwareUpdateProfile.h>

ImageAnnounce mesajını açıklayan sınıf.

Özet

Kablo üzerinden ve canlı olarak gönderilen mesaj, profil kimliği 0x0000000C ve mesaj türü 1 olan bir salt Weave uygulama başlığından oluşur. Burada sağlanan yapı, aslında yalnızca yer tutucu olarak kullanılmamaktadır.