จัดทุกอย่างให้เป็นระเบียบอยู่เสมอด้วยคอลเล็กชัน บันทึกและจัดหมวดหมู่เนื้อหาตามค่ากำหนดของคุณ

nl::Weave::โปรไฟล์::WeaveEchoServer

สรุป

การสืบทอด

รับค่าจาก: nl::Weave::WeaveServerBase

เครื่องมือสร้างและตัวสร้าง

WeaveEchoServer(void)

ประเภทสาธารณะ

EchoFunct)(uint64_t nodeId, IPAddress nodeAddr, PacketBuffer *payload) Typedef
void(*

แอตทริบิวต์สาธารณะ

OnEchoRequestReceived
EchoFunct

ฟังก์ชันสาธารณะ

Init(WeaveExchangeManager *exchangeMgr)
Shutdown(void)

ประเภทสาธารณะ

เสียงสะท้อน

void(* EchoFunct)(uint64_t nodeId, IPAddress nodeAddr, PacketBuffer *payload)

แอตทริบิวต์สาธารณะ

OnEchoRequestReceived

EchoFunct OnEchoRequestReceived

ฟังก์ชันสาธารณะ

เริ่ม

WEAVE_ERROR Init(
  WeaveExchangeManager *exchangeMgr
)

ปิดการทำงาน

WEAVE_ERROR Shutdown(
  void
)

WeaveEchoServer

 WeaveEchoServer(
  void
)