nl::Weave::Profiles::WeaveEchoServer

Özet

Devralma

Devralındığı kaynak: nl::Weave::WeaveServerBase

Oluşturucular ve Yıkıcılar

WeaveEchoServer(void)

Herkese açık türler

EchoFunct)(uint64_t nodeId, IPAddress nodeAddr, PacketBuffer *payload) typedef
void(*

Herkese açık özellikler

OnEchoRequestReceived
EchoFunct

Kamu işlevleri

Init(WeaveExchangeManager *exchangeMgr)
Shutdown(void)

Herkese açık türler

EchoFunct

void(* EchoFunct)(uint64_t nodeId, IPAddress nodeAddr, PacketBuffer *payload)

Herkese açık özellikler

OnEchoRequestReceived

EchoFunct OnEchoRequestReceived

Kamu işlevleri

Başlat

WEAVE_ERROR Init(
  WeaveExchangeManager *exchangeMgr
)

Kapat

WEAVE_ERROR Shutdown(
  void
)

WeaveEchoServer

 WeaveEchoServer(
  void
)