nl::Weave::Profiller::WeaveEchoServer

Özet

Devralma

Devralma yeri: nl::Weave::WeaveServerBase

İnşaat Ustaları ve Yıkıcılar

WeaveEchoServer(void)

Herkese açık türler

EchoFunct)(uint64_t nodeId, IPAddress nodeAddr, PacketBuffer *payload) Tür
void(*

Herkese açık özellikler

OnEchoRequestReceived
EchoFunct

Herkese açık işlevler

Init(WeaveExchangeManager *exchangeMgr)
Shutdown(void)

Herkese açık türler

EchoFunct

void(* EchoFunct)(uint64_t nodeId, IPAddress nodeAddr, PacketBuffer *payload)

Herkese açık özellikler

OnEchoRequestReceived

EchoFunct OnEchoRequestReceived

Herkese açık işlevler

Başlangıç

WEAVE_ERROR Init(
  WeaveExchangeManager *exchangeMgr
)

Kapat

WEAVE_ERROR Shutdown(
  void
)

WeaveEchoServer

 WeaveEchoServer(
  void
)