Google is committed to advancing racial equity for Black communities. See how.
Ta strona została przetłumaczona przez Cloud Translation API.
Switch to English

nl :: Splot:: Profile: WeaveTunnel :: ReconnectParam

#include <src/lib/profiles/weave-tunneling/WeaveTunnelConnectionMgr.h>

Parametry zasad ponownego łączenia, które są używane do zarządzania sposobem ponownego łączenia tunelu z Usługą.

Podsumowanie

Atrybuty publiczne

mLastConnectError
mMinDelayToConnectSecs
uint32_t
mStatusCode
uint16_t
mStatusProfileId
uint32_t

Funkcje publiczne

PopulateReconnectParam ( WEAVE_ERROR mLastConnectError, uint32_t mStatusProfileId, uint16_t mStatusCode, uint32_t mMinDelayToConnectSecs)
void
Wypełnij pola struktury ReconnectParam .

Atrybuty publiczne

mLastConnectError

WEAVE_ERROR mLastConnectError

mMinDelayToConnectSecs

uint32_t mMinDelayToConnectSecs

mStatusCode

uint16_t mStatusCode

mStatusProfileId

uint32_t mStatusProfileId

Funkcje publiczne

PopulateReconnectParam

void PopulateReconnectParam(
  WEAVE_ERROR mLastConnectError,
  uint32_t mStatusProfileId,
  uint16_t mStatusCode,
  uint32_t mMinDelayToConnectSecs
)

Wypełnij pola struktury ReconnectParam .