nl:: örgü:: Profiller:: WeaveTünel:: ReconnectParam

#include <src/lib/profiles/weave-tunneling/WeaveTunnelConnectionMgr.h>

Tünelin Hizmete yeniden bağlanma şeklini yönetmek için kullanılan yeniden bağlanma ilkesi parametreleri.

Özet

Genel özellikler

mLastConnectError
mMinDelayToConnectSecs
uint32_t
mStatusCode
uint16_t
mStatusProfileId
uint32_t

Kamu işlevleri

PopulateReconnectParam ( WEAVE_ERROR mLastConnectError, uint32_t mStatusProfileId, uint16_t mStatusCode, uint32_t mMinDelayToConnectSecs)
void
Alanlarını doldurun ReconnectParam yapısı.

Genel özellikler

mLastConnectHatası

WEAVE_ERROR mLastConnectError

mMinDelayToConnectSaniyeler

uint32_t mMinDelayToConnectSecs

mStatusCode

uint16_t mStatusCode

mStatusProfileId

uint32_t mStatusProfileId

Kamu işlevleri

DoldurReconnectParam

void PopulateReconnectParam(
  WEAVE_ERROR mLastConnectError,
  uint32_t mStatusProfileId,
  uint16_t mStatusCode,
  uint32_t mMinDelayToConnectSecs
)

Alanlarını doldurun ReconnectParam yapısı.