nl::Weave::Profiles::WeaveTunnel::ReconnectParam

#include <src/lib/profiles/weave-tunneling/WeaveTunnelConnectionMgr.h>

Tünelin Hizmet'e yeniden bağlanma şeklini yönetmek için kullanılan yeniden bağlantı politikası parametreleri.

Özet

Herkese açık özellikler

mLastConnectError
mMinDelayToConnectSecs
uint32_t
mStatusCode
uint16_t
mStatusProfileId
uint32_t

Kamu işlevleri

PopulateReconnectParam(WEAVE_ERROR mLastConnectError, uint32_t mStatusProfileId, uint16_t mStatusCode, uint32_t mMinDelayToConnectSecs)
void
ReconnectParam yapısının alanlarını doldurun.

Herkese açık özellikler

mLastConnectError

WEAVE_ERROR mLastConnectError

mMinDelayToConnectSecs

uint32_t mMinDelayToConnectSecs

mStatusCode

uint16_t mStatusCode

mStatusProfileId

uint32_t mStatusProfileId

Kamu işlevleri

PopulateReconnectParam

void PopulateReconnectParam(
  WEAVE_ERROR mLastConnectError,
  uint32_t mStatusProfileId,
  uint16_t mStatusCode,
  uint32_t mMinDelayToConnectSecs
)

ReconnectParam yapısının alanlarını doldurun.