จัดทุกอย่างให้เป็นระเบียบอยู่เสมอด้วยคอลเล็กชัน บันทึกและจัดหมวดหมู่เนื้อหาตามค่ากำหนดของคุณ

nl::Weave::การสนับสนุนด้านความปลอดภัย::WeaveSecuritySupport

สรุป

ประเภทสาธารณะ

@382 enum

ฟังก์ชันสาธารณะแบบคงที่

getLibVersion(JNIEnv *env, jclass cls)
jint

ประเภทสาธารณะ

382

 @382

ฟังก์ชันสาธารณะแบบคงที่

getLibVersion

jint getLibVersion(
  JNIEnv *env,
  jclass cls
)