จัดทุกอย่างให้เป็นระเบียบอยู่เสมอด้วยคอลเล็กชัน บันทึกและจัดหมวดหมู่เนื้อหาตามค่ากำหนดของคุณ

nl::Weave::WeaveEncryptionKey_AES128CTRSHA1

สรุป

ประเภทสาธารณะ

@46 enum

แอตทริบิวต์สาธารณะ

@48
union nl::Weave::WeaveEncryptionKey_AES128CTRSHA1::@47
DataKey[DataKeySize]
uint8_t
DataKeyWords[DataKeySizeInWords]
uint32_t
IntegrityKey[IntegrityKeySize]
uint8_t

ประเภทสาธารณะ

@46

 @46

แอตทริบิวต์สาธารณะ

@48

union nl::Weave::WeaveEncryptionKey_AES128CTRSHA1::@47 @48

คีย์ข้อมูล

uint8_t DataKey[DataKeySize]

คีย์ข้อมูล

uint32_t DataKeyWords[DataKeySizeInWords]

คีย์ความสมบูรณ์

uint8_t IntegrityKey[IntegrityKeySize]