จัดทุกอย่างให้เป็นระเบียบอยู่เสมอด้วยคอลเล็กชัน บันทึกและจัดหมวดหมู่เนื้อหาตามค่ากำหนดของคุณ

nl::Weave::WeaveMsgEncryptionKeyCache

#include <src/lib/core/WeaveFabricState.h>

แคชคีย์สําหรับคีย์การเข้ารหัสข้อความ Weave

สรุป

ฟังก์ชันสาธารณะ

FindOrAllocateKeyEntry(uint16_t keyId, uint8_t encType)
Init(void)
void
Reset(void)
void
Shutdown(void)
void

ฟังก์ชันสาธารณะ

การค้นหา FindOrAllocateKey

WeaveMsgEncryptionKey * FindOrAllocateKeyEntry(
  uint16_t keyId,
  uint8_t encType
)

เริ่ม

void Init(
  void
)

รีเซ็ต

void Reset(
  void
)

ปิดการทำงาน

void Shutdown(
  void
)