จัดทุกอย่างให้เป็นระเบียบอยู่เสมอด้วยคอลเล็กชัน บันทึกและจัดหมวดหมู่เนื้อหาตามค่ากำหนดของคุณ

จัดสรรผ้า

สรุป

ฟังก์ชัน

createFabric:failure:(WDMCompletionBlock completionBlock, WDMFailureBlock failureBlock)
virtual void
getFabricConfig:failure:(WDMCompletionBlock completionBlock, WDMFailureBlock failureBlock)
virtual void
joinExistingFabric:completion:failure:(NSData *fabricConfig, WDMCompletionBlock completionBlock, WDMFailureBlock failureBlock)
virtual void
leaveFabric:failure:(WDMCompletionBlock completionBlock, WDMFailureBlock failureBlock)
virtual void

ฟังก์ชัน

createFabric:ความล้มเหลว:

virtual void createFabric:failure:(
  WDMCompletionBlock completionBlock,
  WDMFailureBlock failureBlock
)

getFabricConfig:failure:

virtual void getFabricConfig:failure:(
  WDMCompletionBlock completionBlock,
  WDMFailureBlock failureBlock
)

ผนวกที่มีอยู่Fabric:completion:failure:

virtual void joinExistingFabric:completion:failure:(
  NSData *fabricConfig,
  WDMCompletionBlock completionBlock,
  WDMFailureBlock failureBlock
)

LeaveFabric:ล้มเหลว:

virtual void leaveFabric:failure:(
  WDMCompletionBlock completionBlock,
  WDMFailureBlock failureBlock
)