Google is committed to advancing racial equity for Black communities. See how.
หน้านี้ได้รับการแปลโดย Cloud Translation API
Switch to English

Passive Rendezvous

Passive Rendezvous แตกต่างจาก Active ตรงที่เฟสการสร้างการเชื่อมต่อจะเริ่มต้นก่อนเฟสระบุโดยผู้จัดเตรียม

สรุป

นอกจากนี้ผู้จัดเตรียมจะปฏิเสธและยกเลิกการเชื่อมต่อที่เริ่มต้นซึ่ง Identify Response ไม่มีคำอธิบายอุปกรณ์ที่ตรงกับสิ่งที่คาดไว้

ในสถานการณ์ Passive Rendezvous อุปกรณ์ที่ติดตั้งไว้แล้วใน 15.4 PAN และ Weave fabric ("อุปกรณ์ที่มีอยู่") ทำให้ PAN อยู่ในโหมด joinable และรับฟังการเชื่อมต่อ TCP ขาเข้าบนพอร์ต Weave ที่ไม่ปลอดภัย ในขณะที่ PAN เข้าร่วมได้อุปกรณ์ใหม่ ("ตัวเชื่อม") อาจเข้าร่วมในโหมดชั่วคราวที่นำการรับส่งข้อมูลทั้งหมดไปยังพอร์ตเฉพาะ (ในกรณีนี้คือพอร์ต Weave ที่ไม่ปลอดภัย) บนโฮสต์ซึ่งทำให้เครือข่ายสามารถเชื่อมต่อได้ การรับส่งข้อมูลนี้ไม่มีการรักษาความปลอดภัยที่ลิงค์เลเยอร์เนื่องจากตามความหมายแล้วอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อชั่วคราวจะไม่มีสำเนาของคีย์การเข้ารหัส PAN เมื่อแท็บแบตเตอรี่ถูกดึงหรือผู้ใช้เปิดใช้งานในลักษณะอื่นช่างเชื่อมจะสแกนหา PAN ที่เข้าร่วมได้ สำหรับ PAN ที่เชื่อมต่อได้แต่ละอันตัวเชื่อมจะเชื่อมต่อเครือข่ายชั่วคราวและพยายามทำการตรวจสอบความถูกต้อง PASE กับอุปกรณ์ที่มีอยู่บนพอร์ต Weave ที่ไม่มีการรักษาความปลอดภัย เมื่ออุปกรณ์ตัวเชื่อมพบ PAN ที่ถูกต้องความพยายามในการพิสูจน์ตัวตน PASE จะสำเร็จ ณ จุดนี้ช่างเชื่อมและอุปกรณ์ที่มีอยู่จะทำการแลกเปลี่ยนคีย์ที่ปลอดภัยในระดับสานหลังจากนั้นพวกเขาอาจดำเนินการโต้ตอบการจับคู่ที่เหลือผ่านช่องทางที่ปลอดภัย

ฟังก์ชั่น

passiveRendezvousWithCompletion:failure: (WDMCompletionBlock completionBlock, WDMFailureBlock failureBlock)
virtual void
passiveRendezvousWithDeviceAccessToken:completion:failure: (NSString *accessToken, WDMCompletionBlock completionBlock, WDMFailureBlock failureBlock)
virtual void
passiveRendezvousWithDevicePairingCode:completion:failure: (NSString *pairingCode, WDMCompletionBlock completionBlock, WDMFailureBlock failureBlock)
virtual void

ฟังก์ชั่น

passiveRendezvousWithCompletion: ความล้มเหลว:

virtual void passiveRendezvousWithCompletion:failure:(
  WDMCompletionBlock completionBlock,
  WDMFailureBlock failureBlock
)

passiveRendezvousWithDeviceAccessToken: complete: failure:

virtual void passiveRendezvousWithDeviceAccessToken:completion:failure:(
  NSString *accessToken,
  WDMCompletionBlock completionBlock,
  WDMFailureBlock failureBlock
)

passiveRendezvousWithDevicePairingCode: complete: failure:

virtual void passiveRendezvousWithDevicePairingCode:completion:failure:(
  NSString *pairingCode,
  WDMCompletionBlock completionBlock,
  WDMFailureBlock failureBlock
)