จัดทุกอย่างให้เป็นระเบียบอยู่เสมอด้วยคอลเล็กชัน บันทึกและจัดหมวดหมู่เนื้อหาตามค่ากำหนดของคุณ

การจัดสรรบริการ

สรุป

ฟังก์ชัน

getLastNetworkProvisioningResult:failure:(WDMCompletionBlock completionBlock, WDMFailureBlock failureBlock)
virtual void
registerServicePairAccount:completion:failure:(NLServiceInfo *nlServiceInfo, WDMCompletionBlock completionBlock, WDMFailureBlock failureBlock)
virtual void
unregisterService:completion:failure:(uint64_t serviceId, WDMCompletionBlock completionBlock, WDMFailureBlock failureBlock)
virtual void
updateService:completion:failure:(NLServiceInfo *nlServiceInfo, WDMCompletionBlock completionBlock, WDMFailureBlock failureBlock)
virtual void

ฟังก์ชัน

getLastNetworkProvisioningResult:ความล้มเหลว:

virtual void getLastNetworkProvisioningResult:failure:(
 WDMCompletionBlock completionBlock,
 WDMFailureBlock failureBlock
)

RegisterServicePairAccount:บัญชีสมบูรณ์:ไม่สําเร็จ:

virtual void registerServicePairAccount:completion:failure:(
 NLServiceInfo *nlServiceInfo,
 WDMCompletionBlock completionBlock,
 WDMFailureBlock failureBlock
)

unregisterService:completion:failure:

virtual void unregisterService:completion:failure:(
 uint64_t serviceId,
 WDMCompletionBlock completionBlock,
 WDMFailureBlock failureBlock
)

updateService:completion:failure:

virtual void updateService:completion:failure:(
 NLServiceInfo *nlServiceInfo,
 WDMCompletionBlock completionBlock,
 WDMFailureBlock failureBlock
)