nl::Weave::Profiller:DataManagement_Current::StatusElement

WDM Durum Öğesi tanımı.

Özet

Sıralamalar

@107 enum

Sınıflar

nl::Weave::Profiles::DataManagement_Current::StatusElement::Oluşturucu

WDM Durum Öğesi kodlayıcı tanımı.

nl::Weave::Profiles::DataManagement_Current::StatusElement::Ayrıştırıcı

WDM Durum Öğesi ayrıştırıcı tanımı.

Sıralamalar

@107

 @107