nl::Web::Profiller:Veri Yönetimi_Mevcut::Durum Öğesi::Oluşturucu

#include <src/lib/profiles/data-management/Current/MessageDef.h>

WDM Durum Öğesi kodlayıcı tanımı.

Özet

Devralma

Devralma yeri: nl::Weave::Profiles::DataManagement_Current::ListBuilderBase

Herkese açık işlevler

EndOfStatusElement(void)
Init(nl::Weave::TLV::TLVWriter *const apWriter)
InitDeprecated(nl::Weave::TLV::TLVWriter *const apWriter)
ProfileIDAndStatus(const uint32_t aProfileID, const uint16_t aStatusCode)

Herkese açık işlevler

EndOfStatusElement öğesi

StatusElement::Builder & EndOfStatusElement(
  void
)

Başlangıç

WEAVE_ERROR Init(
  nl::Weave::TLV::TLVWriter *const apWriter
)

Kullanımdan Kaldırıldı

WEAVE_ERROR InitDeprecated(
  nl::Weave::TLV::TLVWriter *const apWriter
)

ProfilKimliğiDurumu

StatusElement::Builder & ProfileIDAndStatus(
  const uint32_t aProfileID,
  const uint16_t aStatusCode
)