จัดทุกอย่างให้เป็นระเบียบอยู่เสมอด้วยคอลเล็กชัน บันทึกและจัดหมวดหมู่เนื้อหาตามค่ากำหนดของคุณ

nl::Weave::โปรไฟล์::Echo_Next

สรุป

การแจกแจง

@185{
  kEchoMessageType_EchoRequest = 1,
  kEchoMessageType_EchoResponse = 2
}
enum
สานประเภทข้อความโปรไฟล์เสียงสะท้อน

ชั้นเรียน

nl::Weave::Profiles::Echo_Next::WeaveEchoClient

Provides the ability to send Weave EchoRequest messages to a peer node and receive
the corresponding EchoResponse messages.

nl::Weave::Profiles::Echo_Next::WeaveEchoServer

Accepts EchoRequest messages from a peer node and responds with an EchoResponse message.

การแจกแจง

185 คะแนน

 @185

สานประเภทข้อความโปรไฟล์เสียงสะท้อน

พร็อพเพอร์ตี้
kEchoMessageType_EchoRequest

ประเภทข้อความขอเสียงสะท้อน

kEchoMessageType_EchoResponse

ประเภทข้อความตอบกลับด้วยเสียงสะท้อน