nl::Weave::Profiles::Heartbeat

Bu ad alanı, Weave Heartbeat profili için Weave içindeki tüm arayüzleri içerir.

Özet

Sıralamalar

@203 enum
Kardiyo Mesaj Türlerini bağlayın.
@204 enum

Sınıflar

nl::Weave::Profiles::Heartbeat::WeaveHeartbeatReceiver

Weave Heartbeat Alıcı sınıfı.

nl::Weave::Profiles::Heartbeat::WeaveHeartbeatSender

Weave Heartbeat (Gönderen) sınıfı.

Sıralamalar

@203

 @203

Kardiyo Mesaj Türlerini bağlayın.

@204

 @204