nl::Weave::Profiles::Security::CertProvisioning

Bu ad alanı, Weave güvenlik profilindeki Weave Sertifika Temel Hazırlık protokolü için Weave'deki tüm arayüzleri içerir.

Özet

Sınıflar

nl::Weave::Profiles::Security::CertProvisioning::WeaveCertProvEngine

Weave Sertifika Temel Hazırlık protokol nesnesinin temel mantığını uygular.

nl::Weave::Profiles::Security::CertProvisioning::WeaveNodeMfrAttestDelegate

Weave düğüm üreticisi onayı sırasında platforma özel işlemlere yetki verilen soyut arayüz.

nl::Weave::Profiles::Security::CertProvisioning::WeaveNodeOpAuthDelegate

Weave düğümü operasyonel kimlik doğrulaması sırasında platforma özel işlemlerin yetkilendirildiği soyut arayüz.