nl:: örgü:: Profiller:: Güvenlik:: Sertifika Sağlama

Bu ad alanı, Weave güvenlik profili içindeki Weave Sertifika Sağlama protokolü için Weave içindeki tüm arayüzleri içerir.

özet

sınıflar

nl :: Dokuma :: Profiller :: Güvenlik :: CertProvisioning :: WeaveCertProvEngine

Weave Certificate Provisioning protokol nesnesinin temel mantığını uygular.

nl :: Dokuma :: Profiller :: Güvenlik :: CertProvisioning :: WeaveNodeMfrAttestDelegate

Weave düğüm üreticisi onayı sırasında platforma özel eylemlerin devredildiği soyut arayüz.

nl :: Dokuma :: Profiller :: Güvenlik :: CertProvisioning :: WeaveNodeOpAuthDelegate

Weave düğümü operasyonel kimlik doğrulaması sırasında platforma özel eylemlerin devredildiği soyut arabirim.