สคีมา

ไฟล์นี้ได้รับการสร้างไว้

สรุป

ห้ามแก้ไข

เทมเพลตเทมเพลต: Trait.cpp.tpl SOURCE PROTO: weave/trait/auth/application_keys_trait.proto

ห้ามแก้ไข

เทมเพลตเทมเพลต: Trait.h.tpl SOURCE PROTO: weave/trait/auth/application_keys_trait.proto

เนมสเปซ

สคีมา::การสาน