จัดทุกอย่างให้เป็นระเบียบอยู่เสมอด้วยคอลเล็กชัน บันทึกและจัดหมวดหมู่เนื้อหาตามค่ากำหนดของคุณ

nl::ArrayLengthAndBuffer

#include <src/lib/support/SerializationUtils.h>

เครื่องมือช่วยตัดอาร์เรย์ที่มีความยาว

สรุป

แอตทริบิวต์สาธารณะ

mElementBuffer
void *
คําจํากัดความของอาร์เรย์จริง
mNumElements
uint32_t
จํานวนองค์ประกอบในอาร์เรย์

แอตทริบิวต์สาธารณะ

mElementBuffer

void * nl::ArrayLengthAndBuffer::mElementBuffer

คําจํากัดความของอาร์เรย์จริง

องค์ประกอบจํานวนหนึ่ง

uint32_t nl::ArrayLengthAndBuffer::mNumElements

จํานวนองค์ประกอบในอาร์เรย์