ไม่มี:: เบล:: แพลตฟอร์ม:: บลูแซด:: บริการ

สรุป

คุณลักษณะสาธารณะ

dbusConn
DBusConnection *
isPrimary
bool
path
char *
uuid
char *

คุณลักษณะสาธารณะ

dbusConn

DBusConnection * nl::Ble::Platform::BlueZ::Service::dbusConn

เป็นประถม

bool nl::Ble::Platform::BlueZ::Service::isPrimary

เส้นทาง

char * nl::Ble::Platform::BlueZ::Service::path

uuid

char * nl::Ble::Platform::BlueZ::Service::uuid