nl::Bellek Yönetimi

#include <src/lib/support/SerializationUtils.h>

Bellek ayırma/serbest işlevlerinin c yapısı.

Özet

Herkese açık özellikler

mem_alloc
mem_free
MemoryFree
mem_realloc
MemoryReallocate

Herkese açık özellikler

mem_alloc

MemoryAllocate nl::MemoryManagement::mem_alloc

mem_ücretsiz

MemoryFree nl::MemoryManagement::mem_free

mem_realloc

MemoryReallocate nl::MemoryManagement::mem_realloc